TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
2401/2022 Danh sách công nhận tốt nghiệp chính thức, đợt xét tháng 01/2022  (24/01/2022)
Dành cho sinh viên trong diện dự kiến xét tốt nghiệp tháng 01/2022
2201/2022 Cập nhật danh sách phòng thi và tài khoản thi Tin học ngày 23/1/2021  (22/01/2022)
Cập nhật Danh sách phòng thi và tài khoản thi CDR Tin học ngày23/1/2022 Chi tiết thông tin sinh viên xem tại link sau: https://tinyurl.com/62jp3pzf Sinh Viên vào phòng trước 30p, kiểm tra kỹ thông tin cá nhân Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại page trung tâm: https://www.facebook.com/trungtamdtbdkt Hoặc cô Phương: 0983.919.273
2001/2022 Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022  (20/01/2022)
Dành cho toàn thể GV, HS, SV
1901/2022 Danh sách thi CDR tin học 23/1/2022  (19/01/2022)
Danh sách Sinh viên thi CDR Tin học ngày23/1/2022 Chi tiết thông tin sinh viên xem tại link sau: https://tinyurl.com/mrywfxrz Sinh Viên vào phòng trước 30p, kiểm tra kỹ thông tin cá nhân Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại page trung tâm: https://www.facebook.com/trungtamdtbdkt Hoặc cô Phương: 0983.919.273
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI