TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
0206/2022 Thông báo Thi CDR Tin Học tháng 6  (02/06/2022)
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức tổ chức thi CDR Tin hoc tháng 6 như sau: * Đợt 1: từ ngày 4/6/2022 đến 5/6/2022 - Thời gian thi: chủ nhật ngày 5/6/2022 + Buổi sáng: 7h30’ (Phòng thi 1, 2,3, 4, 5,) + Lưu ý: chi tiết xem tại danh sách phòng thi + Buổi chiều: 13h30’ (Phòng thi 6, 7,8, 9, 10,) * Đợt 2: từ ngày 11/6/2022 đến 12/6/2022 - Thời gian thi: chủ nhật ngày 11/6/2022 + Buổi tối ngày 11/6/2022: 18h00’ (Phòng thi 1, 2,3, 4, 5,6) - Lưu ý: chi tiết xem tại danh sách phòng thi tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RKUZWU1mBjUSbd7OMOqW5nVYoOwF3je-/edit#gid=1470328949 - Sinh viên xem số phòng thi, số báo danh, phòng zoom ID và Pas word tại danh sách phòng thi. - Sinh viên Xem lại thông tin cá nhân và phản hồi lại cho thầy Phong theo SĐT: 904708468 và nhóm zalo thi CDR. - Sinh viên được tiếp tục đăng ký thêm để thi vào đợt 2 ngày 11,12/6/2022. Hạn nhận đăng ký thêm sẽ kết thúc vào 11h30 thứ 3 ngày 07/6/2022. - Trường CĐSP TW Ngân hàng BIDV. Ghi rõ thông tin cá nhân: Họ và Tên, Lớp, MSV, Tên chuyên đề dự thi. Sau đó chụp ảnh giao dịch gửi lại Zalo cho thầy Phong. - Sinh viên theo dõi nhóm zalo, website của nhà trường để cập nhật thông tin trong suốt quá trình diễn ra hai đợt thi.
0206/2022 Thông báo Thi CDR Tiếng Anh tháng 6  (02/06/2022)
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức tổ chức thi CDR Tiếng Anh tháng 6 như sau. * Đợt 1: từ ngày 4/6/2022 đến 5/6/2022 - Thời gian thi: Thứ 7 ngày 4/6/2022 + Buổi sáng: 8h00’ (Vào phòng chờ thi); (8h30 sinh viên nhận linhk phòng thi tại phòng chờ thi) + Buổi chiều: 13h00’ (Vào phòng chờ thi); (13h30’ sinh viên nhận linhk phòng thi tại phòng chờ thi) * Đợt 2: từ ngày 11/6/2022 đến 12/6/2022 - Thời gian thi: Thứ 7 ngày 11/6/2022 và chủ nhật ngày 12/6/2022 + Buổi chiều thứ 7 ngày 11/6/2022: 14h00’ (Sinh viên vào phòng chờ thi); (14h30’ sinh viên nhận linhk phòng thi tại phòng chờ thi) + Buổi sáng chủ nhật ngày 12/6/2022: 7h30’ (Vào phòng chờ thi); (7h45’ sinh viên nhận linhk phòng thi tại phòng chờ thi) +Buổi chiều ngày chủ nhật: 13h30’ (Vào phòng chờ thi); (13h450’ sinh viên nhận linhk phòng thi tại phòng chờ thi) - Lưu ý: Sinh viên thi theo ca (chi tiết xem tại danh sách phòng thi tại link sau https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jg6bwGKNpjkEToEuzaXYosqjTJlu1BVE/edit#gid=108352220) - Sinh viên xem số phòng thi, số báo danh, phòng zoom ID và Pas word tại danh sách phòng thi. - Sinh viên Xem lại thông tin cá nhân và phản hồi lại cho thầy Phong theo SĐT: 904708468 và nhóm zalo thi CDR. - Sinh viên được tiếp tục đăng ký thêm để thi vào đợt 2 ngày 11,12/6/2022. Hạn nhận đăng ký thêm sẽ kết thúc vào 11h30 thứ 3 ngày 07/6/2022. - Sinh viên chuyển khoản lệ phí 100.000 VND/1 chuyên đề vào STK 22010000455737 - Trường CĐSP TW Ngân hàng BIDV. Ghi rõ thông tin cá nhân: Họ và Tên, Lớp, MSV, Tên chuyên đề dự thi. Sau đó chụp ảnh giao dịch gửi lại Zalo cho thầy Phong. - Sinh viên theo dõi nhóm zalo, website của nhà trường để cập nhật thông tin trong suốt quá trình diễn ra hai đợt thi.
2605/2022 Cập nhật lịch thi CDR Tiếng Anh-Tin Học  (26/05/2022)
Thứ 7 ngày 04/06/2022 thi Tin Học. Cả ngày chủ nhật 05/06/2022 thi tiếng anh. Sinh viên theo dõi danh sách tại link sau: +Danh sách Sinh viên đăng ký CDR Tiếng Anh: https://tinyurl.com/2p8n3y5x +Danh sách Sinh viên đăng ký CDR Tin học: https://tinyurl.com/y4jyftua * Chú ý - Sinh Viên đăng ký thi liên Thầy Phong 0904708468 đến 17h00 ngày 31/5/2022. - Sinh Viên kiểm tra thông tin cá nhân đăng ký trên danh sách đến 17h00 ngày 31/5/2022.
2405/2022 DANH SÁCH Sinh viên đăng ký thi CĐR Tiếng Anh tháng 5  (24/05/2022)
Danh sách Sinh viên đã đăng ký thi CDR Tiếng Anh tháng 5 Thời gian: 28-29/5/2022 Chi tiết thông tin sinh viên xem tại link sau: https://tinyurl.com/2p8n3y5x *Chú Ý, Danh sách sẽ được chốt trước 16h30 Thứ 5 ngày26/5/2022 Các bạn sinh viên kiểm tra kỹ lại thông tin, nếu có sai sót, liên hệ Thầy Phong theo SĐT: 0904708468
2405/2022 Danh sách Đăng ký thi CDR tin học tháng 5  (24/05/2022)
Danh sách Sinh viên đã đăng ký thi CDR Tin Học vào 28-29/5/2022 Chi tiết thông tin sinh viên xem tại link sau: https://tinyurl.com/y4jyftua *Chú Ý, Danh sách sẽ được chốt trước 16h30 Thứ 5 ngày26/5/2022 Các bạn sinh viên kiểm tra kỹ lại thông tin, nếu có sai sót, liên hệ Thầy Phong theo SĐT: 0904708468
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI