TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
0702/2020 Thông báo hoãn lịch thi lại lần 2 năm học 2019 - 2020  (07/02/2020)
Dành cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy (bao gồm cả các lớp nhu cầu xã hội)
0711/2019 Thông báo về việc nghỉ học Sáng 08/11/2019 (thứ 6)  (07/11/2019)
Dành cho toàn thể sinh viên các khóa
3010/2019 Kết quả xét song ngành với Ngành Giáo dục Mầm non khóa 2019-2022  (30/10/2019)
Dành cho sinh viên các lớp Song ngành với ngành Giáo dục Mầm non khóa 2019-2022
3010/2019 Thông báo Quy chế đào tạo mới, Áp dụng từ năm học 2019-2020  (30/10/2019)
Dành cho toàn bộ sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI