TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Câu hỏi thường gặp
  • I. Cách đăng kí học phần

    Khi Trường mở cổng cho phép đăng kí tín chỉ, sinh viên vào mục "Đăng kí HP" -> "Đăng kí học phần" và dùng 1 trong 2 cách sau: - Cách 1: chọn các lớp tín chỉ theo buổi: kích chuột trực tiếp vào từng buổi trong bảng - Cách 2: chọn các học phần theo chương trình đào tạo (phía dưới), chọn lớp để đăng kí Chi tiết xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B44wmKFsuCiGZzlldVlQSDhwOVE/view

  • II. Học phí cho các học phần được tính thế nào?

    Học phí của từng học phần được tính dựa trên: - Số tín chỉ, mức học phí của 1 tín chỉ cơ bản (năm học 2016-2017 là 143.000đ/tín chỉ) - Tỷ lệ lý thuyết/thực hành của học phần đó - Nhóm ngành của học phần đó (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật...)

  • III. Sinh viên thuộc chương trình đào tạo nào phải đóng học phí

    Theo qui định, sinh viên theo từng chương trình đào tạo phải đóng các mức học phí ứng với từng học phần khác nhau - Sinh viên các ngành sư phạm và các song ngành GDMN-GDĐB, GDMN-SPAN, GDMN-SPMT: miễn học phí - Sinh viên các ngành ngoài sư phạm: đóng 100% học phí - Sinh viên các song ngành: GDMN-CNTT, GDMN-KTGĐ, GDMN-CTXH, GDMN-QTVP, GDMN-TKTT, GDMN-TA: đóng 50% mức học phí từng học phần.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI