TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
1302/2019 (CĐCQ) Thông báo về lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019  (13/02/2019)
Dành cho sinh viên cao đẳng chính qui khóa 2017 - 2020, 2018 - 2021
2301/2019 Thông báo về việc hủy lớp học phần Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II  (23/01/2019)
Dành cho sinh viên đã đăng kí lớp học phần Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II
1401/2019 (CĐCQ) Thông báo về lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019  (14/01/2019)
Dành cho sinh viên cao đẳng chính qui khóa 2016 - 2019
1401/2019 (CĐCQ) Thông báo về lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019  (14/01/2019)
Dành cho sinh viên cao đẳng chính qui khóa 2016 - 2019
0901/2019 Lịch nghỉ tết Nguyên đán của giảng viên và sinh viên/học sinh  (09/01/2019)
Dành cho giảng viên, học sinh, sinh viên
0701/2019 Thông báo về việc hủy lớp học phần Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (GDMN680.3)  (07/01/2019)
Dành cho sinh viên đã đăng kí lớp học phần Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (GDMN680.3)
2312/2018 Thông báo về việc giảng dạy và học tập học kỳ 2 - Năm học 2018-2019  (23/12/2018)
Dành cho toàn thể sinh viên khóa 2016-2019 và 2017-2020
1812/2018 Thông báo về việc nghỉ tết Dương lịch  (18/12/2018)
Dành cho toàn thể sinh viên
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI