TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
1107/2024 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN KINH PHÍ TRÊN HỆ THỐNG  (11/07/2024)
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT 2
0507/2024 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HỌC PHÍ  (05/07/2024)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HỌC PHÍ NH2023-2024
0107/2024 Thông báo  (01/07/2024)
Dành cho sinh viên khóa 22 và sinh viên khóa 23
2806/2024 Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 6/2024  (28/06/2024)
Dành cho tất cả sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp
2606/2024 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI  (26/06/2024)
Cấp giấy CN tốt nghiệp tạm thời đối với sv khóa 2021-2024 và sv các khóa trước chưa tốt nghiệp
1706/2024 Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét tốt nghiệp tháng 6/2024  (17/06/2024)
Dành cho sinh viên các khóa 15-16-17-18-19-20-21
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI