TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
2411/2020 (QUAN TRỌNG) Thông báo về việc mở các lớp học phần (tiếp theo) và đăng ký học phần học kỳ 1 - Năm học 2020-2021.  (24/11/2020)
Dành cho sinh viên cao đẳng chính qui khóa 2020 - 2023, sinh viên học lại, học bổ sung các khóa
0311/2020 Thông báo Kế hoạch Tổ chức thi đánh giá năng lực chọn học chương trình chất lượng cao ngành Giáo dục Mầm non năm 2020  (03/11/2020)
Lớp trưởng các lớp Giáo dục Mầm non chương trình đại trà đăng ký trực tiếp với Khoa Giáo dục Mầm non
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI