TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
1201/2021 (QUAN TRỌNG) Thông báo về mở các lớp và đăng ký học phần học kỳ 2 - Năm học 2020-2021.  (12/01/2021)
Dành cho sinh viên cao đẳng chính qui khóa 2018-2021, 2019-2022
0401/2021 Thông báo Về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp  (04/01/2021)
THÔNG BÁO Về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 12 năm 2020 Kính gửi: Các em sinh viên Phòng Quản lý đào tạo thông báo, các lớp Cao đẳng chính qui khóa 2015-2019, 2016-2020, 2017-2021 và các lớp liên thông khóa từ 2016 đến 2018 đợt xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2020 như sau: Từ thứ Hai, ngày 04/12/2020 đến thứ 6 hàng tuần. Các em sinh viên thuộc diện xét tốt nghiệp tới phòng 104 nhà A để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Trân trọng thông báo.
2411/2020 (QUAN TRỌNG) Thông báo về việc mở các lớp học phần (tiếp theo) và đăng ký học phần học kỳ 1 - Năm học 2020-2021.  (24/11/2020)
Dành cho sinh viên cao đẳng chính qui khóa 2020 - 2023, sinh viên học lại, học bổ sung các khóa
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI