TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
0705/2020 Thông báo lịch thi lại lần 2  (07/05/2020)
dành cho sinh viên CĐCQ khóa 17,18,19 (bao gồm cả SV các lớp theo nhu cầu xã hội)
0904/2020 Thông báo về việc học bù sáng thứ 4, ngày 8/4/2020.  (09/04/2020)
Các SV thuộc đối tượng dạy bù
0804/2020 Thông báo về việc học bù sáng thứ 4, ngày 8/4/2020.  (08/04/2020)
Các SV thuộc đối tượng dạy bù
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI