TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
1708/2019 Lưu ý về Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ mới  (17/08/2019)
Dành cho toàn bộ sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
1406/2019 Thông báo về dự kiến xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 khóa 2016-2019  (14/06/2019)
Dành cho toàn thể sinh viên khóa 2016-2019
1106/2019 Lịch thi kết thúc học phần bổ sung CĐCQ  (11/06/2019)
Dành cho sinh viên cao đẳng chính qui.
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI