TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
0910/2021 KẾT QUẢ KỲ THI CĐR Tin học NGÀY 7/10/2021  (09/10/2021)
Sinh viên xem kết quả tại link sau: https://tinyurl.com/2wdakmux ***Lưu ý: Sinh viên xem kết quả, kiểm tra thông tin (họ tên, mã SV, lớp), nếu có bất kỳ thắc mắc hay sai sót thông tin phản hồi lại Trung tâm trong vòng 02 ngày kể từ ngày biết kết quả ***Liên hệ: Page Trung Tâm Đào tạo vầ Bồi dưỡng kiến thức hoặc Thầy Long: 0971.623.995
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI