TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

Mon, 21/03/2022, 17:31 GMT+7

KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

Sinh viên theo dõi lịch thi tại đây, số báo danh và phòng thi sinh viên theo dõi trên tài khoản cá nhân. 

Lưu ý: Sinh viên thi lần 1 bị điểm F đã có tên trong danh sách dự thi,chỉ cần nộp lệ phí thi, không cần đăng ký. Những sinh viên có nhu cầu thi cải thiện điểm chủ động nộp lệ phí và đăng ký trên tài khoản cá nhân.

SV chuyển tiền thi lần 2 vào stk BIDV 22010002615403 - chủ tài khoản Trường CĐSPTƯ, nội dung chuyển tiền "MSV - Họ tên - Tiền thi lại "tên môn""

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI