TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch dạy và học trực tiếp tại Trường

Thu, 24/02/2022, 09:18 GMT+7

Dành cho toàn thể CBGV, SV

  Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy và học tại Trường như sau:

1. Tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp sinh viên khóa 2021 -2024; tiếp tục dạy và học trực tuyến cho đến khi Nhà trường có thông báo mới.

2. Sinh viên các khóa 2019 - 2022, 2020-2023 và các lớp liên thông cao đẳng ngành GDMN vẫn thực hiện theo Thông báo số 53/TB-CĐSPTƯ ngày 11/02/2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI