TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
0812/2021 DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ THI CĐR Tin Học NGÀY 10/12/2021  (08/12/2021)
Chi tiết xem tại link sau: https://tinyurl.com/4f32mrnj Sinh Viên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại page trung tâm: https://www.facebook.com/trungtamdtbdkt Hoặc cô Phương: 0983.919.273
0312/2021 Danh sách sinh viên đã đóng tiền thi CDR Tháng 12  (03/12/2021)
-Tiếng Anh: https://tinyurl.com/2p8drhpe -Tin Học: https://tinyurl.com/3xrtyext Lịch Thi dự kiến thi CDR tháng 12 sẽ vào 10/12/2021-11/12/2021. Hạn đăng ký: Trước ngày 8/12/2021 Sinh Viên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại page trung tâm: https://www.facebook.com/trungtamdtbdkt Hoặc cô Phương: 0983.919.273 Lịch Thi dự kiến thi CDR tháng 12 sẽ vào 10/12/2021-11/12/2021
1811/2021 KẾT QUẢ KỲ THI CĐR Tin Học ngày 6/11/2021  (18/11/2021)
Sinh viên xem kết quả tại link sau: https://tinyurl.com/3jfwsnnz ***Lưu ý: Sinh viên xem kết quả, kiểm tra thông tin (họ tên, mã SV, lớp), nếu có bất kỳ thắc mắc hay sai sót thông tin phản hồi lại Trung tâm trong vòng 02 ngày kể từ ngày biết kết quả ***Liên hệ: Page Trung Tâm Đào tạo vầ Bồi dưỡng kiến thức hoặc Thầy Long: 0971.623.995
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI