TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 LỚP 21LTMN12A

Fri, 29/04/2022, 10:15 GMT+7

 Sinh viên lớp 21LTMN-12A theo dõi lịch thi tại đây 

Sinh viên lưu ý 7h30 ngày 7/5/2022 vào zoom để nghe hướng dẫn tham gia thi. Sinh viên chủ động đúng giờ đã có trong kế hoạch vào link lấy đề và gửi bài thi. Sinh viên không gửi bài đúng giờ coi như vắng thi.

Sinh viên vào hệ thống xem SBD và phòng thi.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI