TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
0411/2021 Danh Sách thi CDR Tin Học 6/11/2021  (04/11/2021)
Danh sách Sinh viên thi CDR Tin học ngày 6/11/2021 Chi tiết xem tại link sau: https://tinyurl.com/rbdjjwak Sinh Viên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại page trung tâm: https://www.facebook.com/trungtamdtbdkt Hoặc cô Phương: 0983.919.273 ( Chi tiết Phòng thi-Tài Khoản Thi sẽ được cập nhật trong ngày mai)
2510/2021 KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2020 - 2021  (25/10/2021)
DANH SÁCH PHÚC KHẢO BÀI THI NĂM HỌC 2020 - 2021
1010/2021 KẾT QUẢ KỲ THI CĐR Tiếng Anh NGÀY 7-8/10/2021  (10/10/2021)
KẾT QUẢ KỲ THI CĐR Tiếng Anh NGÀY 7-8/10/2021 Sinh viên xem kết quả tại link sau: https://tinyurl.com/4kmd44mf ***Lưu ý: Sinh viên xem kết quả, kiểm tra thông tin (họ tên, mã SV, lớp), nếu có bất kỳ thắc mắc hay sai sót thông tin phản hồi lại Trung tâm trong ngày thứ hai: 11/10/2021 ***Liên hệ: Page Trung Tâm Đào tạo vầ Bồi dưỡng kiến thức hoặc cô Phương 0983 919 273
0910/2021 KẾT QUẢ KỲ THI CĐR Tin học NGÀY 7/10/2021  (09/10/2021)
Sinh viên xem kết quả tại link sau: https://tinyurl.com/2wdakmux ***Lưu ý: Sinh viên xem kết quả, kiểm tra thông tin (họ tên, mã SV, lớp), nếu có bất kỳ thắc mắc hay sai sót thông tin phản hồi lại Trung tâm trong vòng 02 ngày kể từ ngày biết kết quả ***Liên hệ: Page Trung Tâm Đào tạo vầ Bồi dưỡng kiến thức hoặc Thầy Long: 0971.623.995
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI