TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
2605/2022 Cập nhật lịch thi CDR Tiếng Anh-Tin Học  (26/05/2022)
Thứ 7 ngày 04/06/2022 thi Tin Học. Cả ngày chủ nhật 05/06/2022 thi tiếng anh. Sinh viên theo dõi danh sách tại link sau: +Danh sách Sinh viên đăng ký CDR Tiếng Anh: https://tinyurl.com/2p8n3y5x +Danh sách Sinh viên đăng ký CDR Tin học: https://tinyurl.com/y4jyftua * Chú ý - Sinh Viên đăng ký thi liên Thầy Phong 0904708468 đến 17h00 ngày 31/5/2022. - Sinh Viên kiểm tra thông tin cá nhân đăng ký trên danh sách đến 17h00 ngày 31/5/2022.
2405/2022 DANH SÁCH Sinh viên đăng ký thi CĐR Tiếng Anh tháng 5  (24/05/2022)
Danh sách Sinh viên đã đăng ký thi CDR Tiếng Anh tháng 5 Thời gian: 28-29/5/2022 Chi tiết thông tin sinh viên xem tại link sau: https://tinyurl.com/2p8n3y5x *Chú Ý, Danh sách sẽ được chốt trước 16h30 Thứ 5 ngày26/5/2022 Các bạn sinh viên kiểm tra kỹ lại thông tin, nếu có sai sót, liên hệ Thầy Phong theo SĐT: 0904708468
2405/2022 Danh sách Đăng ký thi CDR tin học tháng 5  (24/05/2022)
Danh sách Sinh viên đã đăng ký thi CDR Tin Học vào 28-29/5/2022 Chi tiết thông tin sinh viên xem tại link sau: https://tinyurl.com/y4jyftua *Chú Ý, Danh sách sẽ được chốt trước 16h30 Thứ 5 ngày26/5/2022 Các bạn sinh viên kiểm tra kỹ lại thông tin, nếu có sai sót, liên hệ Thầy Phong theo SĐT: 0904708468
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI