TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
2312/2021 CẬP NHẬT KẾT QUẢ KỲ THI CĐR Tin học NGÀY 12/12/2021  (23/12/2021)
Sinh viên xem kết quả tại link sau: https://tinyurl.com/2p9dv85p ***Lưu ý: Sinh viên xem kết quả, kiểm tra thông tin (họ tên, mã SV, lớp), nếu có bất kỳ thắc mắc hay sai sót thông tin phản hồi lại Trung tâm trong 2 ngày sau khi nhận được thông báo ***Liên hệ: Page Trung Tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức hoặc cô Phương 0983 919 273
1812/2021 KẾT QUẢ KỲ THI CĐR Tin ngày 12.12.2021  (18/12/2021)
Sinh viên xem kết quả tại link sau: https://tinyurl.com/2p9dv85p ***Lưu ý: Sinh viên xem kết quả, kiểm tra thông tin (họ tên, mã SV, lớp), nếu có bất kỳ thắc mắc hay sai sót thông tin phản hồi lại Trung tâm trong 2 ngày sau khi nhận được thông báo ***Liên hệ: Page Trung Tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức hoặc cô Phương 0983 919 273
1612/2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT BẰNG CĐCQ ĐỢT XÉT THÁNG 11/2021  (16/12/2021)
V/v cấp phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy Đợt xét tháng 11/2021
1612/2021 THÔNG BÁO LỊCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP  (16/12/2021)
Dành cho sv đủ điều kiện xét tốt nghiệp
1612/2021 KẾT QUẢ KỲ THI CĐR Tiếng Anh NGÀY 11/12/2021  (16/12/2021)
Sinh viên xem kết quả tại link sau: https://tinyurl.com/2p9d25ab ***Lưu ý: Sinh viên xem kết quả, kiểm tra thông tin (họ tên, mã SV, lớp), nếu có bất kỳ thắc mắc hay sai sót thông tin phản hồi lại Trung tâm trong 2 ngày sau khi nhận được thông báo ***Liên hệ: Page Trung Tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức hoặc cô Phương 0983 919 273
1512/2021 Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8 và tháng 11 năm 2021  (15/12/2021)
Dành cho tất cả các sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI