TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
2109/2022 Thông báo gửi kế hoạch học QPAN cho các lớp 21CĐMN  (21/09/2022)
Dành cho sinh viên khóa 21 ngành GDMN
0909/2022 Gửi các lớp 20CĐMN biên chế đại đội và kế hoạch Đón, trả sinh viên học Giáo dục Quốc phòng an ninh  (09/09/2022)
Dành cho sinh viên khóa 20 ngành GDMN học Giáo dục Quốc phòng An ninh
0609/2022 Thông báo cho sinh viên khóa 2020 ngành Giáo dục mầm non  (06/09/2022)
Về việc học tập trung môn Giáo dục quốc phòng an ninh 2
2908/2022 Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2022  (29/08/2022)
Dành cho toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên
1908/2022 Thông báo về việc phát bằng cho sinh viên  (19/08/2022)
dành cho sinh viên khóa 19 và các khóa trước
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI