TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tiếp từ ngày 26/09 đến 29/09/2023 (Tuần 2)

Fri, 22/09/2023, 14:11 GMT+7

Dành cho toàn thể SV khóa 2023-2026

 Nhà trường thông báo các học phần dạy trực tiếptừ ngày 26/09 đến 29/09/2023

Sinh viên sẽ sử dụng phòng học của lịch dưới đây để học trực tiếp 

  LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 3(26/09/2023)

Thứ 4(27/09/2023)

Thứ 5(28/09/2023)

Thứ 6(29/09/2023)

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI