TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tiếp từ ngày 03/10 đến 06/10/2023 (Tuần 3)

Fri, 29/09/2023, 14:08 GMT+7

Dành cho toàn thể SV khóa 23

  Nhà trường thông báo các học phần dạy trực tiếptừ ngày 03/10 đến 06/10/2023

Sinh viên sẽ sử dụng phòng học của lịch dưới đây để học trực tiếp 

  LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 3(03/10/2023)

Thứ 4(04/10/2023)

Thứ 5(05/10/2023)

Thứ 6(06/10/2023)

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI