TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
0311/2020 Thông báo Kế hoạch Tổ chức thi đánh giá năng lực chọn học chương trình chất lượng cao ngành Giáo dục Mầm non năm 2020  (03/11/2020)
Lớp trưởng các lớp Giáo dục Mầm non chương trình đại trà đăng ký trực tiếp với Khoa Giáo dục Mầm non
2909/2020 Thông báo lịch thi lại lần 2  (29/09/2020)
Dành cho sinh viên của các lớp bổ sung đợt 3
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI