TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
2303/2021 Thông báo lịch thi lần 2, học kỳ 1 năm học 2020-2021  (23/03/2021)
Dành cho sinh viên k18,19 (bao gồm sinh viên các lớp nhu cầu xã hội)
2203/2021 Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần  (22/03/2021)
Dành cho sinh viên khóa 20, học kỳ 1 năm học 2020-2021 và sinh viên các lớp bổ sung đợt 1
1803/2021 Thông báo đã có TKB của các khóa trên hệ thống QLĐT  (18/03/2021)
Dành cho toàn thể SV toàn trường
1603/2021 Thông báo về việc trở lại trường học trực tiếp  (16/03/2021)
Dành cho tất cả các SV toàn trường
0403/2021 Thông báo Danh sách các học phần học trực tuyến từ ngày 08/03 đến 14/03/2021 (Tuần 3)  (04/03/2021)
Dành cho toàn thể sinh viên trình độ cao đẳng chính quy
2702/2021 Thông báo Danh sách các học phần học trực tuyến từ ngày 01/03 đến 07/03/2021 (Tuần 2)  (27/02/2021)
Dành cho toàn thể sinh viên trình độ cao đẳng chính quy
2002/2021 Thông báo Danh sách các học phần học trực tuyến từ ngày 22/02 đến 28/02/2021 (Tuần 1)  (20/02/2021)
Dành cho toàn thể sinh viên trình độ cao đẳng chính qui
1702/2021 Thông báo hoãn tổ chức thi kết thúc học phần  (17/02/2021)
Dành cho các lớp khóa 20, học kỳ 1 năm học 2020-2021
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI