TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức tổ chức thi CDR Tiếng Anh và Tin học tháng 10

Fri, 07/10/2022, 14:02 GMT+7

 Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức tổ chức thi CDR Tiếng Anh và Tin học tháng 10 như sau: 

* Tiếng Anh
- Thời gian thi: Sáng thứ 7 ngày 8/10/2022 
+ Buổi sáng: 7h30’ sinh viên có mặt tại phòng chờ để nghe hướng dẫn và làm thủ tục thi. 8h00’ sinh viên bắt đầu làm bài thi.
- Địa điểm thi tiếng Anh: Phòng 305 nhà N trường CĐSPTW.
* Tin Học
- Thời gian thi: Sáng ngày 9/10/2022 
+ Buổi sáng: 7h30’ sinh viên có mặt tại phòng chờ để nghe hướng dẫn và làm thủ tục thi. 8h00’ sinh viên bắt đầu làm bài thi.
- Địa điểm thi tiếng Anh: Phòng 305 nhà N trường CĐSPTW.
Chi tiết phòng thi số báo danh tại đường linhk sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKG3hg3zv8PJrqTpYRL4TbNpBd0H5al7a6FpzMehuOo/edit?usp=sharing
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI