TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo gửi kế hoạch học QPAN cho các lớp 21CĐMN

Wed, 21/09/2022, 16:18 GMT+7

Dành cho sinh viên khóa 21 ngành GDMN

 KẾ HOẠCH Giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (Đợt 1 và Đợt 2)
học Khoá 94 GDQP&AN, chi tiết xem tại đây

Thông báo kinh phí học tập tập trung, chi tiết xem tại đây 

Danh sách đại đội K94, chi tiết xem tại đây

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI