TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2022

Mon, 29/08/2022, 14:53 GMT+7

Dành cho toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên

 Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019;

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021-2022 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Nhà trường thông báo tới toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên

về lịch nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/09/2022 như sau:

1. Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022

Viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên được nghỉ 04 ngày: Từ ngày 01/9/2022 đến

hết ngày 04/09/2022. Các lớp có lịch học trùng với lịch nghỉ giảng viên chủ động bố trí dạy bù. 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI