TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc thi CDR Tiếng Anh-Tin Học

Fri, 08/07/2022, 21:30 GMT+7

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức tổ chức thi CDR Tiếng Anh và Tin hoc tháng 7 như sau. - Lịch thi ngày ngày 16/7/2022 và ngày 17/7/2022. - Hình thức thi: Thi trực tiếp tại trường CĐSP TƯ - Linhk nhập đăng ký dự thi: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zMdKItJ2ekCpruLkjTZZMB2O6h5SyL_ZM9OqL8L9ksU/edit?usp=sharing - Sinh viên tự nhập thông tin đăng ký thi CDR tiếng anh và tin học theo đường linhk ở trên từ ngày 8/7/2022. Hạn nhận đăng ký thêm sẽ kết thúc vào 15h30 14/7/2022. - Sinh viên Xem lại thông tin cá nhân và phản hồi lại cho thầy Phong theo SĐT: 904708468 và nhóm zalo thi CDR. - Sinh viên chuyển khoản lệ phí 100.000 VND/1 chuyên đề vào STK 22010000455737 - Trường CĐSP TW Ngân hàng BIDV. Ghi rõ thông tin cá nhân: Họ và Tên, Lớp, MSV, Tên chuyên đề dự thi. Sau đó chụp ảnh giao dịch gửi lại Zalo cho thầy Phong. - Sinh viên theo dõi nhóm zalo, website của nhà trường để cập nhật thông tin trong suốt quá trình diễn ra đợt thi.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI