TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Cập nhật lịch thi CDR Tiếng Anh-Tin Học

Thu, 26/05/2022, 23:43 GMT+7

Thứ 7 ngày 04/06/2022 thi Tin Học. Cả ngày chủ nhật 05/06/2022 thi tiếng anh. Sinh viên theo dõi danh sách tại link sau: +Danh sách Sinh viên đăng ký CDR Tiếng Anh: https://tinyurl.com/2p8n3y5x +Danh sách Sinh viên đăng ký CDR Tin học: https://tinyurl.com/y4jyftua * Chú ý - Sinh Viên đăng ký thi liên Thầy Phong 0904708468 đến 17h00 ngày 31/5/2022. - Sinh Viên kiểm tra thông tin cá nhân đăng ký trên danh sách đến 17h00 ngày 31/5/2022.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI