TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KÌ 2 LẦN 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 KHÓA 2020 - 2023

Mon, 23/05/2022, 16:15 GMT+7

Sinh viên K20 theo dõi lịch thi tại đây 

Trước ngày thi sinh viên vào tài khoản cá nhân xem số báo danh, phòng thi

Khi đi thi sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI