TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

LỊCH THI HỌC KÌ 2 LỚP 21 LTMN 07A VÀ 21 LTMN 07B

Thu, 19/05/2022, 10:44 GMT+7

 Sinh viên lớp 21 LTMN 07A VÀ 21 LTMN 07B xem LỊCH THI HỌC KÌ 2  tại đây

 

Sinh viên xem số báo danh và phòng thi trên tài khoản cá nhân, hình thức thi online, sinh viên lưu ý gửi bài đúng thời gian quy định

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI