TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022 KHÓA 2021 - 2024

Tue, 24/05/2022, 10:09 GMT+7

 Sinh viên K21 theo dõi lịch thi tại đây

Trước ngày thi sinh viên vào tài khoản cá nhân theo dõi số báo danh và số phòng thi, sinh viên đến trước thời gian thi ít nhất 15 phút

Khi đi thi sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI