TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc thay đổi lịch học Giáo dục quốc phòng an ninh ngành Giáo dục mầm non, khóa 2021-2024

Thu, 08/09/2022, 14:07 GMT+7

 Thông báo: bên ĐHQG báo đổi lịch học QPAN đợt 2 của khóa 2021 (các lớp 21CĐMN không chuyên ngành) lui lại 1 tuần, lịch cũ: 07/11-04/12, lịch mới: 14/11-11/12

Nhà trường đã xếp lại thời khóa biểu trên hệ thống để phù hợp với lịch học QPAN
Các em sinh viên 21CĐMN không chuyên ngành cập nhật thời khóa biểu trên hệ thống nhé!
Cụ thể như sau:
1. TKB Khóa 2021 học Kì 3 của 10 lớp 21CĐMN không chuyên ngành (21CĐMN-A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5) đã được cập nhật lại. Các lớp học phần dưới đây đã có sự điều chỉnh do sinh viên đi học QPAN 
từ ngày 14/11 đến 11/12:
- Tư tưởng Hồ Chí Minh - LLCT300.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non - 21NT300.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non - 21MN406.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - 21MN206.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi - 21MN203.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Phương pháp hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mầm non - 21MN302.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2. TKB của 12 lớp 21CĐMN Chuyên ngành vẫn giữ nguyên không thay đổi do 12 lớp này vẫn đi học QPAN theo lịch cũ từ 26/9 đến 23/10. Sau khi học QPAN xong về sẽ học tiếp các học phần đang học dở.
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI