TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng an ninh ngành Giáo dục mầm non, khóa 2021-2024

Wed, 07/09/2022, 11:30 GMT+7

 Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng an ninh ngành Giáo dục mầm non, khóa 2021-2024

- Các lớp chuyên ngành học từ 26/9-23/10
- Các lớp còn lại (không chuyên ngành) học từ 07/11-04/12
Lưu ý: Thời gian không học Giáo dục quốc phòng an ninh sẽ học bình thường tại trường, các lớp không chuyên ngành sẽ có thay đổi thời khóa biểu để phù hợp với lịch học, các em cập nhật thời khóa biểu mới trên hệ thống nhé!
(Kế hoạch cụ thể về học Giáo dục quốc phòng an ninh Trường sẽ gửi sau nhé)
Danh sách sinh viên học Giáo dục quốc phòng an ninh xem tại đây
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI