TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc tổ chức đăng ký CDR Tiếng Anh và Tin hoc

Wed, 31/08/2022, 08:00 GMT+7

Dành cho tất cả sv

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THÔNG BÁO

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức tổ chức đăng ký CDR Tiếng Anh và Tin hoc tháng 9. Các học viên thực hiện thao tác đăng ký như sau.
- Nhập thông tin đăng ký vào Linhk đăng ký sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10iuxcfo8fqdGwYLKj4Lzg79zicY9faIJyPU51dHG3TA/edit?usp=sharing
- Sinh viên tự nhập thông tin đăng ký thi CDR tiếng anh và tin học theo đường linhk ở trên từ ngày 31/8/2022. Hạn nhận đăng ký thêm sẽ kết thúc vào 15h30 30/9/2022. 
- Hình thức thi trực tiếp.
- Sinh viên Xem lại thông tin cá nhân và phản hồi lại cho thầy Phong theo SĐT: 904708468 và nhóm zalo thi CDR.
- Sinh viên chuyển khoản lệ phí 100.000 VND/1 chuyên đề vào STK 22010000455737 - Trường CĐSP TW Ngân hàng BIDV. Ghi rõ thông tin cá nhân: Họ và Tên, Lớp, MSV, Tên chuyên đề dự thi. Sau đó chụp ảnh giao dịch gửi lại Zalo cho thầy Phong.
- Sinh viên theo dõi nhóm zalo, website của nhà trường để cập nhật thông tin trong suốt quá trình diễn ra đợt thi.
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI