TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022

Thu, 13/10/2022, 09:20 GMT+7

Dành cho sinh viên các khóa 16-17-18-19

  - Sinh viên các lớp thuộc diện được xét tốt nghiệp rà soát thông tin cá nhân xem có gì sai sót báo lại Phòng QLĐT để điều chỉnh kịp thời

- Những sinh viên khác thuộc diện xét tốt nghiệp nhưng chưa có tên trong danh sách thì kiểm tra lại các học phần, các chứng chỉ đã nộp đủ chưa và báo về phòng QLĐT nếu đã đủ mà chưa được xét.

- Liên hệ Thầy Dư: 0983054569

LƯU Ý: HẠN CUỐI 17h NGÀY 18/10/2022

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI