TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
1706/2016 Thông báo về việc thay đổi phòng thi  (17/06/2016)
Thông báo về việc thay đổi phòng thi môn Giáo dục học mầm non và giáo dục gia đình
1306/2016 Thông báo về việc thay đổi phòng thi  (13/06/2016)
Thông báo về việc thay đổi phòng thi Môn Giáo dục học đại cương
0206/2016 Thông báo về kế hoạch thi kết thúc học phần học kì 2, năm học 2015 - 2016  (02/06/2016)
Kế hoạch thi kết thúc học phần học kì 2, năm học 2015 - 2016 đối với các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ
2204/2016 Thông báo về lịch học môn Giáo dục Thể chất 1 và Giáo dục Thể chất 2  (22/04/2016)
Thông báo về lịch học môn Giáo dục Thể chất 1 và Giáo dục Thể chất 2, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
1204/2016 Thông báo lịch thi lần 2, học kì 1 - Năm học 2015-2016  (12/04/2016)
Thông báo lịch thi lần 2, học kì 1 - Năm học 2015-2016
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI