TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc hoàn thành tiền học bị âm trên hệ thống

Wed, 20/01/2021, 09:28 GMT+7

Dành cho SV toàn trường

Hiện nay, nhà trường đã tiến hành kiểm tra tiền đóng học phí của sinh viên, có rất nhiều sinh viên đang nợ tiền học phí từ học kỳ trước và học kỳ này. Đề nghị sinh viên đang nợ học phí khẩn trương lên nộp tiền học phí tại phòng Kế hoạch Tài chính tầng 3 nhà A. Hạn nộp hoàn thành tiền học phí đã nợ là: 28/01/2021.

Lưu ý: Nếu sinh viên không hoàn thành tiền học phí còn nợ, sẽ không còn tên trong danh sách lớp học phần và danh sách thi của nhà trường học kỳ này.

Sinh viên có thể lên đóng tiền trực tiếp tại phòng 308 nhà A hoặc chuyển khoản theo số tài khoản như sau:

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Sư phạm TW

- Số tài khoản: 22010002615403

- Tại ngân hàng: NHTMCP Đầu tư và PTVN- Chi nhánh Thăng Long (BIDV)

- Nội dung chuyển khoản: nộp tiền học phí, ghi mã số SV, họ và tên

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI