TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc đăng ký học các chuyên đề ngành Giáo dục Mầm non khóa 2019-2022

Tue, 24/11/2020, 09:44 GMT+7

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học các chuyên đề

ngành Giáo dục Mầm non khóa 2019-2022

Kính gửi:

  - Khoa Giáo dục Mầm non;

  - Các đơn vị phối hợp đào tạo.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc tổ chức cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non khóa 2019-2022 đăng ký học các chuyên đề như sau:

1. Các chuyên đề

- Phát triển thể chất, tình cảm và kỹ năng xã hội;

- Phát triển nhận thức, ngôn ngữ;

- Tổ chức các hoạt động Âm nhạc;

- Tổ chức các hoạt động Tạo hình;

- Tổ chức các hoạt động làm quen với tiếng Anh.

2. Số lớp chuyên đề (dự kiến)

Stt

Tên chuyên đề

Số lớp

Chất lượng cao

Nhu cầu xã hội

1

Phát triển thể chất, tình cảm và kỹ năng xã hội

01

01

2

Phát triển nhận thức, ngôn ngữ

01

02

3

Tổ chức các hoạt động Âm nhạc

01

02

4

Tổ chức các hoạt động Tạo hình

01

02

5

Tổ chức các hoạt động làm quen với tiếng Anh

01

02

3. Căn cứ xét duyệt

- Xét theo đăng ký nguyện vọng của sinh viên cho đến khi đủ lớp theo dự kiến. Sinh viên không đăng ký sẽ tuân theo sắp xếp các lớp học chuyên đề của Nhà trường.

4. Tổ chức thực hiện

- Khoa Giáo dục Mầm non, các đơn vị phối hợp đào tạo: thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 2019-2022.

- Phòng Quản lý đào tạo thông báo trên hệ thống, tổ chức cho sinh viên đăng ký, tổng hợp trình Ban Giám hiệu phê duyệt, tổ chức lớp học phần các chuyên đề, gửi Thông báo về việc tổ chức lớp học phần chuyên đề tới các khoa, các đơn vị phối hợp đào tạo.

- Các khoa Giáo dục Mầm non, Nghệ thuật, Tiếng Anh, căn cứ thông báo về việc tổ chức lớp học phần chuyên đề, phân công giảng viên giảng dạy và tổ chức đào tạo theo đúng quy chế, quy định.

5. Thời gian

- Thời gian đăng ký: từ ngày 25 tháng 11 đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Sinh viên đăng ký trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo (phòng 104A) trong giờ hành chính.

- Thời gian công bố kết quả xét duyệt: ngày 18 tháng 12 năm 2020.

- Thời gian tổ chức lớp học phần các chuyên đề: 18 tháng 01 năm 2021.

Trân trọng thông báo và kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI