TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc hủy 3 lớp Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNC100.1, PPNC100.2, PPNC100.3)

Tue, 03/11/2020, 16:09 GMT+7

Căn cứ số lượng sinh viên đã đăng kí lớp học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học, phòng Quản lý Đào tạo đã mở 3 lớp để sinh viên học nhưng do số lượng giảng viên không đủ để giảng dạy nên phòng Quản lý Đào tạo thông báo hủy 3 lớp học phần.

 

Sinh viên thuộc danh sách lớp hủy phòng QLĐT sẽ lập danh sách và mở lại lớp học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học vào đầu tháng 1 năm 2021.

 

Phòng QLĐT thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI