TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 9 năm 2020

Fri, 18/09/2020, 17:41 GMT+7

 Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét tốt nghiệp. Phòng đào tạo thông báo

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 9 năm 2020.

1. Danh sách tốt nghiệp CĐCQ khóa 2017-2020

2. Danh sách tốt nghiệp CĐCQ khóa 2016-2019 (xét bổ sung)

3. Danh sách tốt nghiệp CĐCQ khóa 2015-2018 (xét bổ sung)

4. Danh sách tốt nghiệp CĐLT khóa 2016-2018 và khóa 2017-2019 (xét bổ sung)

 

Đối với các sinh viên chưa tích lũy đủ tín chỉ do đang học lại, chưa thi tới ngày 18/9/2020 chưa có điểm và đang thiếu các chứng chỉ, chứng nhận chuẩn đầu ra sẽ được xét tốt nghiệp vào đợt sau dự kiến tháng 10/2020

Lưu ý:

Dự kiến ngày 24 tháng 9 năm 2020 (thứ 5 tuần sau) sẽ phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm (gặp Cô Dung, Cô Yến phòng Quản lý đào tạo (phòng 104))

 

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI