TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc đăng ký học lại đối với sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính quy các khóa 2015-2018, 2016-2019

Fri, 11/09/2020, 16:36 GMT+7

Dành cho sinh viên cao đẳng chính qui 2015-2018, 2016-2019

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021, Phòng Quản lý đào tạo đã tiến hành rà soát điều kiện xét tốt nghiệp đối với sinh viên cao đẳng chính quy các khóa 2015-2018 và 2016-2019 với kết quả là hơn 100 sinh viên khóa 2015-2018 và hơn 200 sinh viên khóa 2016-2019 chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Căn cứ quy chế đào tạo;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Đảng ủy Trường;

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc đăng ký học lại và tổ chức học lại cho sinh viên cao đẳng chính quy các khóa 2015-2018 và 2016-2019 như sau:

1. Thời gian đăng ký học lại: từ ngày thông báo tới hết ngày 16/9/2020.

2. Địa điểm tiếp nhận đơn đăng ký học lại: phòng Quản lý đào tạo.

3. Thời gian tổ chức học lại: trong năm học 2020-2021, căn cứ vào kế hoạch đào tạo và số lượng đơn đăng ký học lại từng học phần.

Thông báo này sẽ được đăng trên hệ thống quản lý đào tạo. Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa đôn đốc, chỉ đạo thông báo kịp thời tới sinh viên. Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ không tiếp nhận đăng ký học lại của sinh viên./.

Trân trọng!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI