TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo lịch thi lại lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020

Tue, 08/09/2020, 08:57 GMT+7

Dành cho sinh viên khóa 17,18,19, bao gồm cả các lớp theo nhu cầu xã hội và các lớp bổ sung đợt 1+2

   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục lập kế hoạch thi lần 2 dành cho các lớp trình độ cao đẳng chính qui khóa 2017 - 2020,2018-2021,2019-2022 học kì 2, năm học 2019-2020 trên hệ thống quản lí đào tạo của Nhà trường. Sinh viên theo dõi lịch thi, ca thi, số báo danh, phòng thi và môn thi trên tài khoản cá nhân.

- Đối tượng thi lần 2:
   + Điểm F: bắt buộc dự thi (sinh viên đương nhiên có trong danh sách thi lại)
   + Điểm D (sinh viên tự đăng ký trên tài khoản, từ ngày 11/09 đến ngày 15/09/2020)
    + Điểm D+: Đăng kí thi cải thiện điểm trực tiếp tại phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, từ ngày 11/09 đến ngày 15/09/2020
- Lệ phí thi lần 2: 30.000đ/1 môn (Ba mươi ngàn đồng)
- Lịch thi vào các ngày 19, 20 tháng 09 năm 2020, cụ thể xem trên tài khoản cá nhân từ ngày 16/09/2020.
 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục thông báo và đề nghị cán bộ lớp thông báo đến toàn thể sinh viên trong lớp.

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI