TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo lịch thi lại lần 2

Tue, 29/09/2020, 09:12 GMT+7

Dành cho sinh viên của các lớp bổ sung đợt 3

  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục lập kế hoạch thi lần 2 dành cho các lớp bổ sung đợt 3 trình độ cao đẳng chính qui  học kì 2, năm học 2019-2020 trên hệ thống quản lí đào tạo của Nhà trường. Sinh viên theo dõi lịch thi, ca thi, số báo danh, phòng thi và môn thi trên tài khoản cá nhân.

- Đối tượng thi lần 2:
 + Điểm F: bắt buộc dự thi (sinh viên đương nhiên có trong danh sách thi lại)
+ Điểm D,D+ có thể đăng ký cải thiện điểm tại phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trước ngày 7/10/2020
- Lệ phí thi lần 2: 30.000đ/1 môn (Ba mươi ngàn đồng)
- Lịch thi vào các ngày: Buổi chiều ngày 08 tháng 10 năm 2020, buổi sáng ngày 09 tháng 10 năm 2020, cụ thể xem trên tài khoản cá nhân từ ngày 05/10/2020.
 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục đề nghị cán bộ lớp thông báo đến toàn thể sinh viên trong lớp.

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI