TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

(QUAN TRỌNG) Thông báo về mở các lớp và đăng ký học phần học kỳ 1 - Năm học 2020-2021.

Fri, 23/10/2020, 08:23 GMT+7

Dành cho sinh viên cao đẳng chính qui khóa 2020 - 2023

 Thực hiện theo kế hoạch năm học 2020-2021, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo mở các lớp học phần học kì I năm học 2020-2021.

Phòng Quản lí Đào tạo đã đẩy tên sinh viên từng ngành vào từng lớp học phần. Sinh viên theo dõi thời khóa biểu trên tài khoản để thực hiện. 

Đối với những học phần đang mở, sinh viên chưa học, học bổ sung, học lại qua phòng Quản lí Đào tạo, 106 nhà A để đăng ký trực tiếp.

 

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI