TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

THÔNG BÁO Về việc cấp phát bằng tốt nghiệp

Fri, 09/10/2020, 09:11 GMT+7

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát bằng tốt nghiệp

Tháng 9 năm 2020, Nhà trường đã tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng chính quy các khóa 2015-2018, 2016-2019, 2017-2020 và cao đẳng liên thông các khóa 2016-2018, 2017-2019.

Do có quy định mới về mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (Thông tư số 16/2020/TT-BGDĐT ngày 05/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), việc cấp bằng tốt nghiệp sẽ lùi lại thêm một thời gian nữa.

Nhà trường sẽ thực hiện việc in, cấp phát bằng tốt nghiệp trong thời gian sớm nhất. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới sinh viên./.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI