TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo Kế hoạch Tổ chức thi đánh giá năng lực chọn học chương trình chất lượng cao ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Tue, 03/11/2020, 08:37 GMT+7

Lớp trưởng các lớp Giáo dục Mầm non chương trình đại trà đăng ký trực tiếp với Khoa Giáo dục Mầm non

 KẾ HOẠCH

Tổ chức thi đánh giá năng lực chọn học chương trình chất lượng cao

ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2020

Căn cứ Đề án số 172/ĐA-CĐSPTW ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-CĐSPTW ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương ban hành ban hành các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy nhóm ngành đào tạo giáo viên theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Kế hoạch số 218/KH-CĐSPTW ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021,

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực chọn học chương trình đào tạo chất lượng cao dành cho sinh viên khóa 2020-2023 ngành Giáo dục Mầm non trình độ hệ chính qui như sau:

1. Đối tượng tham gia

Sinh viên khóa 2020-2023 ngành Giáo dục Mầm non các lớp đại trà tại Trường có nhu cầu.

2. Môn thi, nội dung thi, hình thức thi

- Môn thi: tiếng Anh.

- Hình thức thi: trắc nghiệm và tự luận.

- Nội dung thi: từ vựng - cấu trúc, đọc, viết.

- Thời gian làm bài: 60 phút.

3. Thời gian

- Thời gian sinh viên đăng ký dự thi: từ ngày thông báo kế hoạch đến hết ngày 13 tháng 11 năm 2020.

- Thời gian tổ chức thi: ngày 22 tháng 11 năm 2020.

- Thời gian công bố kết quả: ngày 26 tháng 11 năm 2020.

- Thời gian bắt đầu tổ chức các lớp học phần cho các lớp đào tạo chương trình chất lượng cao: ngày 30 tháng 11 năm 2020.

4. Đánh giá, tuyển chọn

- Trung bình cộng điểm thi môn Tiếng Anh và môn Năng khiếu (đã sử dụng để xét tuyển).

- Lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ 100 sinh viên.

5. Số lượng lớp

Hai lớp.

6. Tổ chức thực hiện

- Khoa Giáo dục Mầm non: thông báo rộng rãi tới đối tượng tham gia; tổ chức cho sinh viên đăng ký dự thi, gửi danh sách về phòng Quản lý đào tạo; giới thiệu giảng viên tham gia coi thi (theo đề nghị của phòng Quản lý đào tạo, tùy thuộc số lượng sinh viên đăng ký).

- Khoa Tiếng Anh: tổ chức ra đề, chấm thi, gửi kết quả về phòng Quản lý đào tạo; giới thiệu giảng viên tham gia coi thi (theo đề nghị của phòng Quản lý đào tạo, tùy thuộc số lượng sinh viên đăng ký).

- Phòng Quản lý đào tạo: tiếp nhận danh sách sinh viên đăng ký, tổ chức thi, trình Quyết định công nhận, thông báo kết quả; tổ chức lớp học phần theo chương trình và kế hoạch đào tạo; lập dự trù kinh phí và thanh toán./.


Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI