TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc mở lớp chứng nhận chuẩn đầu ra Phương pháp nghiên cứu khoa học và Quản lý hành chính nhà nước.

Wed, 28/10/2020, 08:32 GMT+7

Dành cho sinh viên các khóa 2015 - 2018, 2016 - 2019, 2017 - 2020, 2018 - 2021

Căn cứ chương trình đào tạo các ngành;

Căn cứ đề nghị của sinh viên.

Phòng Quản lí Đào tạo mở bổ sung các lớp học phần chuẩn đầu ra "Phương pháp nghiên cứu khoa học" (PPNC100) và "Quản lý hành chính nhà nước" (QLHC100) dành cho các SV chưa đăng kí học hoặc học chưa đạt. 

 

Thời gian đăng kí: Từ 28/10/2020 đến 6/11/2020

 

Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 08/11/2020 (cả ngày chủ nhật)

 

Sinh viên học lại đóng kinh phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng 310 tầng 3, nhà A)

 

Phòng QLĐT thông báo để sinh viên biết và đăng kí bổ sung./.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI