TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ THI CĐR TIẾNG ANH NGÀY 30/1/2021

Wed, 27/01/2021, 14:36 GMT+7

- Thời gian: 7h30 Thứ Bảy ngày 30/1/2021

- Địa điểm:
+ Phòng 1: thi tại 503N
+ Phòng 2: thi tại 504N
+ Phòng 3: thi tại 505N
+ Phòng 4: thi tại 506N
***Lưu ý: SV có mặt trước giờ thi 15p, mang theo thẻ SV or CMT... Nếu thiếu không được dự thi.
***Cụ thể SBD, phòng thi xem tại link sau:
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI