TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo hoãn tổ chức thi kết thúc học phần

Wed, 17/02/2021, 09:14 GMT+7

Dành cho các lớp khóa 20, học kỳ 1 năm học 2020-2021

 - Căn cứ thông báo Về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 20: Hoãn lịch thi học kỳ 1, năm học 2020-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI