TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
1909/2016 [CĐCQ 2016-2019] Địa điểm học môn Giáo dục thể chất 2  (19/09/2016)
Dành cho sinh viên cao đẳng khóa 2016-2019
0408/2016 Thông báo về kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016  (04/08/2016)
Phòng Quản lí Đào tạo Thông báo về việc thi lần 2 học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016
0208/2016 Thông báo về việc đăng kí 2 học phần LLCT300 và LLCT400  (02/08/2016)
Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh
2307/2016 Hướng dẫn lập thời khóa biểu đăng kí các lớp tín chỉ  (23/07/2016)
Lưu ý đối với sinh viên khi đăng kí các học phần
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI