TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo lịch thi lần 2, học kỳ 1 năm học 2020-2021

Tue, 23/03/2021, 08:06 GMT+7

Dành cho sinh viên k18,19 (bao gồm sinh viên các lớp nhu cầu xã hội)

   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục lập kế hoạch thi lần 2 dành cho các lớp trình độ cao đẳng chính qui khóa 2018-2021,2019-2022 học kì 1, năm học 2020-2021 trên hệ thống quản lí đào tạo của Nhà trường. Sinh viên theo dõi lịch thi, ca thi, số báo danh, phòng thi và môn thi trên tài khoản cá nhân.

- Đối tượng thi lần 2:
   + Điểm F: bắt buộc dự thi (sinh viên đương nhiên có trong danh sách thi lại)
   + Điểm D (sinh viên tự đăng ký trên tài khoản, từ ngày 22/03 đến ngày 26/03/2021)
    + Điểm D+: Đăng kí thi cải thiện điểm trực tiếp tại phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, từ ngày 22/03 đến ngày 26/03/2021
- Lệ phí thi lần 2: 30.000đ/1 môn (Ba mươi ngàn đồng)
- Lịch thi vào các ngày 03, 04 tháng 04 năm 2021, cụ thể xem trên tài khoản cá nhân từ ngày 23/03/2021.
 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục thông báo và đề nghị cán bộ lớp thông báo đến toàn thể sinh viên trong lớp.
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI