TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần

Mon, 22/03/2021, 10:35 GMT+7

Dành cho sinh viên khóa 20, học kỳ 1 năm học 2020-2021 và sinh viên các lớp bổ sung đợt 1

 - Căn cứ thông báo Về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 20 và sinh viên các lớp bổ sung đợt 1: Tổ chức thi học kỳ 1, năm học 2020-2021: Bắt đầu thi từ ngày 05/04/2021 đến 22/04/2021. Sinh viên khóa 20 và sinh viên các lớp bổ sung đợt 1 tự xem lịch thi trên tài khoản cá nhân.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI