TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc trở lại trường học trực tiếp

Tue, 16/03/2021, 16:10 GMT+7

Dành cho tất cả các SV toàn trường

 Thông báo: Từ ngày 22/3/2021 sinh viên trở lại trường và lịch cụ thể từng khoá như sau: - Khoá 2018 thực tập từ 22/3, số tuần từng ngành theo kế hoạch - Khoá 2019 GDMN CLC thực tập 3 tuần bắt đầu từ 22/3, sau đó học tiếp - Khoá 2019 GDMN NCXH và các ngành/song ngành còn lại học trực tiếp từ 22/3-28/3, thực tập từ 29/3, số tuần từng ngành theo kế hoạch, sau đó học tiếp. - Khoá 2020 học trực tiếp từ 22/3-4/4 và thi HK 1 từ 5/4-25/4 sau đó học tiếp.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI