TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
1404/2017 (CĐCQ 2015) Thông báo về việc học tiếp sau Thực tập sư phạm và Thực tập Nghề nghiệp  (14/04/2017)
Lịch học sau khi kết thúc Thực tập Sư phạm và Thực tập Nghề nghiệp
2903/2017 (CĐCQ 2016) Thông báo về việc mở các lớp học phần môn Giáo dục học Mầm non (GDMN212)  (29/03/2017)
Dành cho sinh viên các sinh viên song ngành với Ngành Giáo dục Mầm non
2203/2017 (CĐCQ) Thông báo về lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017  (22/03/2017)
Dành cho sinh viên cao đẳng chính qui khóa 2015 -2018 và 2016 - 2019
1603/2017 (CĐCQ 2015-2018) Thông báo về kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017  (16/03/2017)
Dành cho sinh viên Cao đẳng chính qui khóa 2015 - 2018
1603/2017 (CĐCQ 2016) Thông báo về đăng kí học phần môn Giáo dục học Mầm non  (16/03/2017)
Dành cho sinh viên song ngành khóa 2016-2019, sinh viên học lại khóa 2015-2018
1602/2017 (CĐCQ 2016) Thông báo về thay đổi đăng kí học phần Tiếng Việt thực hành  (16/02/2017)
Dành cho sinh viên Cao đẳng chính qui khóa 2016 - 2019
0602/2017 (CĐCQ 2016) Thông báo về việc thay đổi lịch học và đăng kí học phần môn Giáo dục học Mầm non  (06/02/2017)
Dành cho sinh viên song ngành khóa 2016-2019, sinh viên học lại khóa 2015-2018
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI